Xây dựng nông thôn mới

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông ở xã Vĩnh Chấp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 29/06/2019 4:36:34 CH

Là 1 trong 2 đơn vị đăng kí về đích nông thôn mới vào năm 2018, hiện nay xã Vĩnh chấp đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về giao thông được xã chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

bê tông hoa đường giao thông ở xã Vĩnh Chấp

Xác định giao thông là một tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM cũng như thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương, từ năm 2011 đến nay xã Vĩnh Chấp đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực từ phía nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn cơ bản. Đến nay, xã đã thực hiện nhựa hóa được trên 3 km tuyến đường liên xã đạt 24,8%; đường liên thôn và nội thôn đã bê tông được 6,2km. Các tuyến đường trục nội đồng đảm bảo vận chuyển đạt 64,4%.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn còn khoảng 6km đường liên xã chưa được nhựa hóa và nhiều km đường nội thôn chưa được bê tông do thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng. Ông Hoàng Đức Xuân - Chủ tịch UBND cho biết: “Vĩnh Chấp cơ bản đã hoàn thành nhiều tiêu chí, chỉ còn tiêu chí giao thông. Để về đích đúng lộ trình, thời gian tới xã sẽ tiếp trục đẩy mạnh huy động nguồn vốn nhất là các nguồn vốn đối ứng, đấu giá đất để đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông còn lại. Thực hiện có hiệu quả việc duy trì, tu dưỡng các tuyến đường đã đưa vào sử dụng”.

Để giúp xã Vĩnh Chấp có đủ tiêu chí về giao thông, UBND huyện đã đầu tư 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn đấu giá đất trên địa bàn và nhân dân đóng góp để xây dựng các tuyến đường như: Đường từ thôn Chấp Nam đi UBND xã, đường nối từ UBND xã đi thôn Tân Bình. Tỉnh cũng đã hỗ trợ 0,67 tỷ đồng để đầu tư hoàn thành tiêu chí. Riêng tuyến đường trục chính, huyện sẽ đề nghị Sở GTVT hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trong những năm tiếp theo.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Chấp