Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh chấp: Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2020


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 08/07/2020 10:12:01 CH

Bê tông hóa giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí xây dựng Nông thôn mới mà xã Vĩnh Chấp đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Đây được xem là điều kiện hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Năm 2020 xã Vĩnh Chấp tiếp tục đẩy mạnh việc huy động quỹ bê tông hoá giao thông nông thôn. Bằng sự hỗ trợ của nhà nước cùng với nguồn vốn đối ứng của nhân dân, cuối tháng 6 năm 2020 xã Vĩnh Chấp tổ chức thi công 3,7 km bê tông giao thông nông thôn với số vốn gần 1,8 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 890 triệu đồng.

 

Công trình đang thi công

 

Đến nay, xã Vĩnh Chấp đã hoàn thành 19km bê tông giao thông nông thôn. Quá trình thực hiện, UBND xã đã cùng với Ban điều hành các thôn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình nhằm phát huy hiệu qủa lâu dài sau khi đầu tư đưa vào sử dụng.

 

Một đoạn đường liên thôn Bình An vừa bê tông hóa

 

Hoàng Nhàn 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Chấp